Medih Christian Rozenkroy View my profile

กำเนิดมีนกร

posted on 04 Feb 2010 18:46 by mcrozenkroy

กี่น้ำตาจะแลกมาด้วยความสุข

กี่ความทุกข์จะแลกมาซึ่งศักดิ์ศรี

กี่ถ้อยคำที่สาดโถมโหมชีวี

จึงจะแลกน้องพี่เหล่าประมง


ณ มุมหนึ่ง เพื่อนเหงื่อรดหยดทาพื้น

ณ มุมหนึ่ง เพื่อนทนฝืนกลางฝุ่นผง

ณ มุมหนึ่งเพื่อนช่วยเพื่อนให้อยู่คง

ณ มุมหนึ่งเพื่อนก้มลงหลั่งน้ำตา

อีกมุมหนึ่งเพื่อนกลับบ้านสราญสุข

อีกมุมหนึ่งเพื่อนสนุกสุดหรรษา

อีกมุมหนึ่งเพื่อนสบายกายอุรา

อีกมุมหนึ่งเพื่อนนิทราผาสุขใจ


ที่มุมเดิมแต่วันใหม่ใครจะรู้

บางคนสู้เพื่อความฝันไม่หวั่นไหว

บางคนเบื่อเหนื่อยยากลำบากกาย

จึงลาไปหาความสุขอย่างเคยมี

จึงเว้าวอนอ้อนคำจำนรรถ้อย

ถึงเป็นคนที่น้อยด้อยราศี

แต่ให้รู้ฝุ่นกำเนิดเกิดปฐพี

แล้วสามัคคีจึงกำเนิดเกิด"มีนกร"   

-ร่างแห-รับน้องมีนกร54-

ได้ฟังอีกทีตอนรับน้องมีนกร 60

Comment

Comment:

Tweet